0 produkt(y) 0,- Kč vstoupit do košíku
+420 602 778 961

Servis a reklamace

Servis

Neodmyslitelnou součástí prodeje hodinek je odborný servis, který je u naší společnosti samozřejmostí.

Běžně provádíme úpravy kovových náramků, kožených řemínků, výměny a nasazení stěžejek. Úpravy kovových náramků u nás zakoupených hodinek a úpravy šperků s brilianty /konkrétně velikosti prstenů/ provádíme ZDARMA.

Výměny baterií quartzových strojků / našich prodávaných značek hodinek / a tlakové zkoušky VODOTĚSNOSTI /včetně ověření/ provádíme do 3 – 5 dnů.

Zajišťujeme záruční a pozáruční odborný servis veškerých našich prodávaných hodinek a šperků prezentovaných luxusních značek. V naší prodejně nechybí ani nabídka kvalitních kovových, titanových  a kožených řemínků zn. HIRSH, KUKI, CONDOR.

Odborně školený prodejní personál je Vám, k Vašim dotazům a požadavkům servisních prací, vždy plně k dispozici!

Reklamační řád

1. Záruční doba

Záruční lhůta zboží je 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou popsány na záručním listě.

2. Záruční lhůta běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

3. Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4. Uplatnění reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, má kupující právo na reklamaci tohoto zboží.

5  Reklamované zboží zašlete spolu s kopií dodacího listu, záručního listu popř.i včetně průvodního dopisu s popisem vady na adresu: OPÁL-time a.s., Dlouhá třída 860/1a, 736 01 Havířov.

Prodávající je povinen kupujícímu vystavit písemné potvrzení, kde bude uvedeno datum, kdy spotřebitel právo reklamace uplatnil, dále co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy ( záruční servisy ).O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován emailem.

6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

8. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady

způsobené nesprávným použitím výrobkunebo  v rozporu s návodem k použití  se záruka nevztahuje.

9. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ,a která brání řádnému užívání věci jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

11. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující spotřebitel výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

12. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

13. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží  ).

14.V případě  vyřízení  reklamace vrácením  zaplacené  kupní  ceny  budou kupujícímu peníze vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy buď zaslanou inkasní složenkou nebo na žádost kupujícího na jeho bankovní účet.